Navigace

Obsah

Stránka

Výběrové řízení - Spolupráce obcí mikroregionu Záhoran

Výběrové řízení - Spolupráce obcí mikroregionu Záhoran

1. 6. 2018 Zobrazit více

Výměnný pobyt ZŠ Všechovice 2018


Obec Všechovice relizovala v letošním roce projekt zaměřený na výměnný pobyt žáků ZŠ Všechovice a polských žáků ze školy Publiczne Gimnazjum Nr 2 v obci Bogacica.

Od 5.3.2018 do 9.3.2018 navštívili naši žáci polskou obec Bogacica a v týdnu od 21.5.2018 do 25.5.2018 pak přijeli polští partneři do Všechovic.

Jednalo se o žáky 8. – 9. tříd.

V rámci výměnného pobytu žáci poznávali reálie obou států, mimo hostující obec Bogacica navštívili naši žáci v Polsku město Kluczbork, Opole a další okolní obce příslušného regionu. Pořádali pro ně kurzy vaření typických polských jídel a jiné zábavné činnosti. U nás byl pro ně uspořádán branný den, dále navštívili kromě samotných Všechovic město Hranice s komentovanou prohlídkou včetně Zbrašovských aragonitových jeskyní a město Rožnov pod Radhoštěm, kde si kromě skanzenu užili společných chvil v zábavním centru Gibon Park.

Žáci se při obou pobytech zapojili i do samotné výuky, ale i mimoškolních aktivit.

Poměrnou část pobytu strávili i v rodinách, kde nejlépe poznali život v daném státě. Získali tak nové kontakty a zkušenosti, díky nimž došlo k výrazné podpoře partnerství a výměny zkušeností mezi oběma regiony, což je základem pro vytvoření širších vazeb mezi evropskými národnostmi.

Akce se setkala s velkým ohlasem a v dalších letech se počítá dokonce s navýšením počtu žáků absolvujících výměnný pobyt, což vyplynulo z dotazníkového šetření u nižších ročníků.

Akce tak bude měla velký význam pro rozvoj zahraničních vztahů s partnerskými regiony Olomouckého kraje. Zejména u mladé generace je důležité vštěpovat mezinárodní soudržnost a rozvíjet spolupráci více komunit.

 

Akce byla finančně podpořena Olomouckým krajem.

 

logo


28. 5. 2018 Zobrazit méně

Separace BRO v obcích mikroregionu Záhoran

Separace BRO v obcích mikroregionu ZáhoranSeparace BRO v obcích mikroregionu Záhoran

21. 3. 2018 Zobrazit více

Sociální byty v obci Malhotice

Sociální byty v obci Malhotice

1. 1. 2018 Zobrazit více

Návrh Plánu rozvoje mikroregionu Záhoran do roku 2017

Návrh Plánu rozvoje mikroregionu Záhoran do roku 2017

1. 12. 2017 Zobrazit více

Stránka