Navigace

Obsah

Stránka

Výběrové řízení - Jubilejní X. hry mikroregionu Záhoran - prezentace příkladů dobré praxe - propagační materiály

Výběrové řízení - Jubilejní X. hry mikroregionu Záhoran - prezentace příkladů dobré praxe - propagační materiályVýběrové řízení - Jubilejní X. hry mikroregionu Záhoran - prezentace příkladů dobré praxe - propagační materiály

26. 6. 2012 Zobrazit více

Všechovice v regionálním vysílání R1 Morava

Všechovice v regionálním vysílání R1 Morava

19. 6. 2012 Zobrazit více

Ve všechovické knihovně se již tradičně pasovali malí čtenáři

V úterý 5. června 2012 se ve všechovické střediskové knihovně pasovali malí čtenáři

8. 6. 2012 Zobrazit více

Malí a střední podnikatelé mohou žádat o dotaci

Malí a střední podnikatelé mohou žádat o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova, opatření Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

7. 6. 2012 Zobrazit více

V Rouském oslavili hasiči 70 let od svého založení


Historie Sboru dobrovolných hasičů v Rouském začíná za okupace, kdy měla obec značnější peněžní přebytky, které hodlala zužitkovat tím, že zakoupí motorový agregát pro nově zřízený hasičský sbor. Tento byl založený z iniciativy starosty obce v roce 1942. Koupě stroje byla uzavřena s firmou Hrček a Neugebauer v Brně za 40 tis. korun a podléhala schválení hasičské jednoty v Brně. Tato korporace potřebovala plné 3 měsíce, než dala souhlas ke koupi. Právě v době, kdy povolení došlo, zřídily německé úřady požární okrsky. Prvním činem tohoto nadřízeného orgánu bylo, že zakázal s okamžitou platností vyřízení dosud učiněných objednávek a podřídil vše svému povolení. Určoval sám typy strojů a podnik, který je měl dodat. Jednalo se zde o stroje dodané německými továrnami. Za těchto okolností bylo upuštěno od žádosti na příděl, jelikož nebylo důvěry v jakost dodávaných strojů a také nebyla snaha podporovat podniky německé. A tak se  sbor dočkal své první hasičské stříkačky až o několik let později v roce 1949, kdy byl zakoupen nový agregát v ceně 116 tis. korun společně s hadicemi v hodnotě 68 tis. korun, což se  po sečtení obou částek blížilo celoročnímu příjmu obce. Tolik z historie a kroniky obce.

Samotná oslava začala v  sobotu 26. května 2012 v 10 hodin slavnostním průvodem od hasičské zbrojnice. V průvodu byli zastoupeni jak místní hasiči tak i hasiči ze sousedních obcí a okrsku se svými prapory. V čele s  hudbou Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje zástupci zastupitelstva obce a veřejnosti došli k pomníku padlých, kde za zvuku státní hymny položili kytici a uctili jejich památku. Dále pokračovali k místní kapli Povýšení svatého Kříže na slavnostní mši svatou, při které byl posvěcen jak prapor, tak i  požární vozidlo. Otec Vratislav sloužil mši svatou ve slavnostním ornátu, který kladerubští hasiči zapůjčili Rouskému k této slavnostní příležitosti. Slavnostní ornát věnovali hasiči svému kostelu Cyrila a Metoděje v Kladerubech u příležitosti 110. výročí založení sboru v roce 2011. Historie vzniku tohoto málo zvyklého paramenta tak stojí určitě za zmínku.

V roce 2004  se kladerubští hasiči jako jediní z České republiky zúčastnili 15 km pouti po  posledních místech života patrona hasičů Svatého Floriána z Enns do Markt Sankt Florián v Horním Rakousku. Pouť se konala u příležitosti 1700 let od jeho umučení. Při slavnostní mši svaté bylo kněžiště plné kněží v hasičských uniformách s červenými štolami z řad profesionálních i dobrovolných hasičů téměř všech rakouských zemí. Mši svatou sloužil biskup v podivuhodném ornátu symbolizující život a smrt Svatého Floriána. Na bedrech měl několik kilogramů vážící železný odlitek nahrazující štolu, což mělo připomínat tíhu mlýnského kamene, pod kterým pro lásku boží Svatý Florián zemřel. V naší zemi není zvykem, aby v řadách hasičů byli kněží a my je tak vídali na kněžišti v hasičských uniformách. Kladerubští se touto myšlenkou nechali inspirovat a dali zhotovit podobný ornát. Po poradě s arcibiskupskou kurií v Olomouci ho nechali zhotovit. Jejich přáním bylo, aby byl tento ornát k dispozici i ostatním farnostem a kostelům v okolí a to vždy, když budou hasiči děkovat nebo si vyprošovat pomoc a přímluvu Svatého Floriána.

Po církevních obřadech ve slavnostním kladerubském ornátu a slavnostní schůzi sboru, následoval promenádní koncert již zmíněné hudby Hasičského záchranného Olomouckého kraje na rousecké návsi a pokračoval kácením máje do pozdních večerních hodin při hudebním doprovodu skupiny Všechomor ze Všechovic.

 

V současnosti čítá Sbor dobrovolných hasičů Rouské 40 členů a  k dispozici má novou požární zbrojnici, požární stříkačku i požární automobil. Hasičský prapor pořízený v letošním roce je novým symbolem cti a bude nadále pojítkem současných i budoucích hasičů.

Oslava 70 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Rouském se vydařila a na závěr nezbývá než souhlasit se slovy starosty Sboru dobrovolných ahsičů Rouské Ing. Libora Kývaly. „Hodnoty jako pomoc bližnímu, soudržnost a solidarita budou myšlenky, které budou stále nabývat svého významu a spojovat i budoucí generace. Dnešní důraz doby na individualismus je téměř v kontrastu s posláním sboru, přesto idea dělat věci společně, vzájemně si pomáhat a doplňovat se dělá pak člověka silnějšího. Nejstarší místní spolek přispíval a přispívá významnou měrou ke společenskému životu v obci pořádáním nejrůznějších akcí a tím se stává i nositelem tradic. Hasičský prapor zhotovený při příležitosti 70 let založení sboru má být důstojným připomenutím, potvrzením kontinuity a novým symbolem rouseckých hasičů.“

Svým jménem bych ráda poděkovala všem obětavým hasičům za jejich činnost a dobrou representaci své obce, kterou vykonávají zdarma a ve svém volném čase. Děkuji kolegům zastupitelům za podporu místního hasičstva, firmám za finanční podporu v této nelehké době i Olomouckému kraji za finanční prostředky na vybavení jednotky. Přála bych si, aby rousečtí hasiči byli důstojnými pokračovateli svých předků, protože i oni musí být vzory pro své následovníky.

 

Miluše Stržínková

starostka obce

 

foto


5. 6. 2012 Zobrazit méně

Výběrové řízení - Středisko služeb venkovu IV - část 2

Výběrové řízení - Středisko služeb venkovu IV - část 2

1. 6. 2012 Zobrazit více

Všechovice zvou na tradiční pouť

Ve Všechovicích proběhnou o víkendu 2.-3. června 2012 tradiční pouťové slavnosti.

29. 5. 2012 Zobrazit více

Výběrové řízení - Středisko služeb venkovu IV

Výběrové řízení - Středisko služeb venkovu IV

23. 5. 2012 Zobrazit více

Tenisový turnaj ve Všechovicích

Dne 16.6.2012 se bude ve Všechovicích konat tenisový turnaj ve čtyřhře. Více informací najdete v přiložené pozvánce.

22. 5. 2012 Zobrazit více

Výběrové řízení - Jubilejní X. hry mikroregionu Záhoran - prezentace příkladů dobré praxe

Výběrové řízení - Jubilejní X. hry mikroregionu Záhoran - prezentace příkladů dobré praxeVýběrové řízení - Jubilejní X. hry mikroregionu Záhoran - prezentace příkladů dobré praxe

26. 4. 2012 Zobrazit více

Stránka