Navigace

Obsah

Stránka

Tenisový turnaj ve čtyřhře VŠECHOVICE  OPEN  -  4.  ročník

Tenisový turnaj ve čtyřhře VŠECHOVICE OPEN - 4.  ročník

6. 5. 2013 Zobrazit více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Záhoran 2012

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Záhoran 2012

8. 3. 2013 Zobrazit více

Velikonoční výstava v Rouském 23.-24.3.2013

Velikonoční výstava v Rouském 23.-24.3.2013

8. 3. 2013 Zobrazit více

Podnikatelé a provozovatelé služeb v cestovním ruchu, sdělte nám svůj pohled na budoucnost podnikání v regionu


Podnikatelé a provozovatelé služeb v cestovním ruchu, sdělte nám svůj pohled na budoucnost podnikání v regionu

 

Další krok v nastavení rozvojových oblastí a priorit v období let 2014 až 2020 mají před sebou rozvojové organizace regionu Hranicko. Tentokrát se zaměřují na malé a střední podnikatele stejně jako na poskytovatele služeb a atraktivit v cestovním ruchu. I tyto dvě důležité oblasti nesmí zůstat opomenuty v plánech rozvoje regionu Hranicko a právě proto je velmi důležité zjistit aktuální spokojenost, potřeby a přání místních podnikatelů. Sloužit k tomu bude dotazníkové šetření, které bylo spuštěno v pondělí 4. února.

Pro podnikatele ve všech oblastech hospodářství kromě cestovního ruchu je určen dotazník, který se dotýká problémů s dostupností, kvalitou a vzdělaností pracovních sil či vnějších i místních překážek v rozvoji podnikání. Spolu s respondenty hledá odpovědi na nejúčinnější podporu podnikání ze strany obecních úřadů či samotných regionálních rozvojových organizací. Výsledky budou také sloužit jako podklad pro Živnostenský odbor Městského úřadu Hranice při správném směrování podpory podnikání na území města i celého regionu. Prostor je zde i pro naznačení vlastních rozvojových plánů, jelikož celkový přehled o množství a zaměření projektových záměrů bude nezbytným předpokladem k čerpání budoucích dotačních titulů. Dotazník je k dispozici na odkazu http://www.regionhranicko.cz/dotaznik3, k dispozici budou taktéž předtištěné archy, které je možno si vyzvednout a odevzdat do sběrných boxů ve dvoraně zámku, v sídle Živnostenského odboru MěÚ Hranice v Zámecké ulici č. 118 nebo na Finančním úřadě v Hranicích.

Speciálně pro oblast cestovního ruchu a tedy provozovatele ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovních potřeb, podnikatelsky provozovaných sportovišť či provozovatele technických a historických památek je pak určen dotazník na odkazu http://www.regionhranicko.cz/dotaznik2, který se zaměřuje na aktuální skladbu klientů, význam regionálních atraktivit, budoucnost destinačního managementu, spolupráci s místními samosprávami i mezi jednotlivými provozovateli navzájem. Tento dotazník bude možno vyplnit pouze na internetu.

Oba dotazníky mají za cíl skloubit teoretický pohled na rozvoj regionu se skutečným stavem a pohledem samotných aktérů podnikatelského prostředí, proto Vás velmi prosíme o cca 15 minut Vašeho času a dle oboru podnikání vyplnění jednoho či druhého dotazníku. Šetření poběží do konce března 2013. Jeho výsledky budou zásadním podkladem pro vytvoření kvalitní a všeobecně přijímané Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020. Do její konečné podoby samozřejmě bude možno během celého letošního roku promluvit na platformě pracovních skupin, sérii veřejných jednání či v připomínkovém řízení, o všech těchto akcích budou jednotlivé cílové skupiny pravidelně informovány.

S dotazy se obracejte na manažera MAS Hranicko Mgr. Františka Kopeckého,

tel.: 773 583 020, e-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz

 

dotaznik


27. 2. 2013 Zobrazit méně

Spolky mohou žádat o příspěvek do 25 tis. z Olomouckého kraje

Příspěvky pro spolky obcí mikroregionu Záhoran

22. 1. 2013 Zobrazit více

Návrh rozpočtu mikroregionu Záhoran na rok 2013 a rozpočtový výhled 2014-2015

Návrh rozpočtu mikroregionu Záhoran na rok 2013 a rozpočtový výhled 2014-2015

11. 1. 2013 Zobrazit více

PF 2013

PF 2013

21. 12. 2012 Zobrazit více

Stránka