Navigace

Obsah

Stránka

Můžete žádat o dotace z Programu Leader

Můžete žádat o dotace z Programu LeaderByla vyhlášena Výzva 1/2012 z programu Leader

10. 4. 2012 Zobrazit více

V Horním Újezdě a ve Všechovicích proběhnou velikonoční výstavy

Horní Újezd, Všechovice 31.3.2012-1.4.2012

29. 3. 2012 Zobrazit více

Do Všechovic se sjeli aktéři venkova Olomouckého a Zlínského kraje


Ve dnech 8.-9.3.2012 proběhlo ve Všechovicích Setkání aktérů rozvoje venkova Olomouckého a Zlínského kraje.

Tématy jednání byly Obnova a rozvoj venkova na střední Moravě v roce 2012-2013, možnosti podpor od krajů a státu, a dále záměr budoucí politiky rozvoje venkova EU v období 2014-2020 a pohled z různých úrovní.

Návštěvou všechny přítomné poctila Mudr. Jitka Chalánková, poslankyně Parlamentu ČR, z jejíhož vystoupení bylo možné vycítit její kladný vztah k venkovu.

V rámci setkání dále vystoupil předseda Spolku pro obnovu venkova ČR, Mgr. Eduard Kavala, který se zaměřil na téma ohrožení venkova, resp. na dopady reformy systému financování regionálního školství. Na něj navázala PhDr. Marcela Štiková, předsedkyně školské komice Svazu měst a obcí ČR.

Následovala prezentace předsedy Národní sítě MAS ČR, Mgr. Františka Wintera, který přiblížil LEADER jako příležitost pro rozvoj venkova po roce 2014 a seznámil přítomné s Kuchařkou LEADER.

Nechybělo představení Celostátní sítě pro venkov, kdy za Olomoucký kraj vystoupila Ing. Kateřina Mračková, ředitelka Krajské agentury pro zemědělství a venkov, a Ing. Jana Šimčíková uvedla aktivity zlínské agentury.

V rámci setkání mohli přítomní srovnat aktuální dotační možnosti obou krajů v roce 2012 a 2013 včetně srovnání s předchozími lety, se kterými všechny seznámili Bc. Milena Kovaříková (členka Rady Zlínského kraje) a Ing. Pavel Horák (náměstek hejtmana Olomouckého kraje).

Nechyběly ani prezentace zástupců ministerstev. Ministerstvo zemědělství ČR tak zastupovala Ing. Lucie Krumpholcová (vedoucí oddělení strategie a implementace osy III a IV), Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Jiří Vačkář (vrchní ředitel sekce Regionální politiky) a Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Štefan Duháň (ředitel odboru koncepcí trhu práce). Nechybělo ani vystoupení vedoucí oddělení finanční podpory Státního zemědělského intervenčního fondu Regionálního odboru v Olomouci Ing. Kateřiny Benešové, která se zabývala úskalím administrace Programu rozvoj venkova ČR.

Páteční den zahájila RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně veřejného ochránce práv, která seznámila přítomné s návazností náplně zástupce veřejného ochránce na problémy obcí a venkova. Velmi přínosná byla také prezentace Ing. Zdeňka Jarmara, ředitele Euroregionu Praděd, který všem přiblížil operační program Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko.

Nechybělo vystoupení starostů vítězných vesnic roku. Obci Lidečko, Vesnici roku 2008, tak představil Ing. Vojtěch Ryza. Starosta obce Tučín - Vesnice roku 2009, Jiří Řezníček, pak zhodnotil samotnou soutěž.

Na setkání byl také vyzdvihnut význam Škol obnovy venkova obou krajů, které prezentovali jejich ředitelé Ing. Jaroslav Brzák a Mgr. Miroslav Kovářík.

Výstupy dvoudenní konference shrnul na závěr Bc. Tomáš Šulák, člen výboru krajského sdružení NS MAS ČR, do tzv. Všechovické výzvy, kterou všichni přítomní připomínkovali. Výzva formuluje společné stanovisko Spolku pro obnovu venkova Olomouckého a Zlínského kraje a navazuje tak na Rusavskou výzvu z roku 2011.

Organizaci setkání zajišťoval Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Záhoran, který v rámci akce také představil svou činnost.

Text Všechovické výzvy si můžete stáhnout zde.

Prezentace si můžete stáhnout zde: www.spovok.cz/index.php

Fotogalerii můžete zhlédnout zde: www.spovok.cz/index.php


12. 3. 2012 Zobrazit méně

Velikonoční výstava v Rouském

Občanské sdružení Za uchování a rozvoj místních tradic v Rouském Vás všechny srdečně zve na Velikonoční výstavu, která se koná ve dnech 17.-18.3.2012 v Rouském.

12. 3. 2012 Zobrazit více

Rozpočtový výhled na období 2013-2014

Rozpočtový výhled DSO mikroregionu Záhoran na období 2013-2014

7. 3. 2012 Zobrazit více

Návrh rozpočtu na rok 2012

Návrh rozpočtu DSO mikroregionu Záhoran na rok 2012

7. 3. 2012 Zobrazit více

Závěrečný účet za rok 2011

Závěrečný účet DSO mikroregionu Záhoran za rok 2011

7. 3. 2012 Zobrazit více

Výzva č. 1/2012 programu Leader

V rámci programu Leader bude 2.4.2012 vyhlášena Výzva č. 1/2012.

7. 3. 2012 Zobrazit více

Na Záhoranu proběhne Setkání aktérů venkova

Na Záhoranu proběhne Setkání aktérů venkova, které pořádá Spolek pro obnovu venkova Olomouckého a Zlínského kraje

14. 2. 2012 Zobrazit více

Dotační tituly pro venkov 2012

Dotační tituly pro venkov 2012Dotační tituly Olomouckého kraje a ostatní pro rok 2012

31. 1. 2012 Zobrazit více

Stránka