Navigace

Obsah

Stránka

Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

23. 11. 2018 Zobrazit více

Výzva MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

Výzva MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+

23. 11. 2018 Zobrazit více

Dotace z Olomouckého kraje 2018

Dotace z Olomouckého kraje 2018Olomoucký kraj 2018

5. 1. 2018 Zobrazit více

Výzva MZe - kulturní dědictví

MZe, 2017

Termín: do 24.2.2017

 

Podprogram Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Podporované aktivity:

  • údržba a obnova stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí – kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hrřbitovy a hřbitovní zdi, kostely (pouze exteriér) a synagogy + doprovodná zeleň ve vzdálenosti max. 3 m od objektu

Výše dotace: max. 70%

Minimálně: 15 000,- Kč

Maximálně: 700 000,- Kč


 

Podprogram Údržba a obnova významných zemědělských dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic

Podporované aktivity:

  • údržba a obnova významných historických objektů původně sloužících k hospodářským účelům v extravilánu i intravilánu obce – obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty, dále pak hasičské zbrojnice postavené do 31.12.1992 (pouze prostory přímo související s výkonem služby sboru dobrovolných hasičů) + doprovodná zeleň ve vzdálenosti max. 3 m od objektu

Pozn.:

  • Realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu.

  • Udržitelnost je 5 let od data podpisu Rozhodnutí.

 

Výše dotace: max. 70%

Minimálně: 100 000,- Kč

Maximálně: 700 000,- Kč


 

Podprogram Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

Podporované aktivity:

  • vytvoření nebo obnova místa pasivního odpočinku a úprava veřejného prostranství v obci – místo pasivního odpočinku skládající se např. z lavičky, odpadkového koše, zastřešení, stojanu na kola apod. + doprovodná zeleň ve vzdálenosti max. 3 m od objektu


Výše dotace: max. 70%

Minimálně: 25 000,- Kč

Maximálně: 200 000,- Kč

 

Podprogram Údržba a oprava polních cest

Podporované aktivity:

  • údržba, oprava zpevněných polních cest nebo jejích úseků nacházejících se v obvodu pozemkových úprav obce – akce zaměřené na odstranění závad, opotřebení a poškození polních cest, které byly předmětem realizace komplexních pozemkových úprav/jednoduchých pozemkových úprav před rokem 2006 (do 31.12.2005), tj. těch polních cest, jejichž technický stav vykazuje zjevné známky fyzického opotřebení nebo poškození


Výše dotace: max. 70%

Minimálně: 100 000,- Kč

Maximálně: 6 000 000,- Kč

 

Další informace o programu: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturniho-dedictvi/aktuality/
 


 


5. 1. 2017 Zobrazit méně

Dotace z Olomouckého kraje 2017

Dotace z Olomouckého kraje 2017Olomoucký kraj, 2017

2. 1. 2017 Zobrazit více

II. výzva MZe - Rybníky 2016

MZe, do 30.11.2016

26. 10. 2016 Zobrazit více

Výzva - SFDI - Bezpečnost 2017

SFDI, do 6.1.2017

25. 10. 2016 Zobrazit více

Stránka