Navigace

Obsah

Dokument plánu rozvoje, který bude občanům Mikroregionu sloužit do roku 2012, je v současné zpracován společně obcemi Mikroregionu a Centra pro komunitní práci v Přerově. Základem jeho vytvoření se stalo zmapování činností v  oblasti ekonomiky, životního prostředí, dopravy, občanské vybavenosti, společenského života, kultury, a činnosti spolků a  firem. Starostové obcí vytvořili základní údaje o všech oblastech formou vyplněného dotazníku, který následně rozpracovávali členové jednotlivých oblastí. Občané Mikroregionu prostřednictvím anket v  obcích , navrhovali cíle a opatření dle svých představ pro řešení společných problémů obcí Mikroregionu. Všechna setkání byla veřejná a  oslovena byla široká veřejnost. Informace občanům o průběhu zpracovávání plánu rozvoje Mikroregionu byla podávána prostřednictvím obecních zpravodajů, informačních skříněk, prezentací na společenských , kulturních a sportovních akcích a na veřejných projednáváních.

 

Plán rozvoje mikroregionu Záhoran