Menu
Mikroregion Záhoran
Mikroregion Záhoran

II. výzva MZe - Rybníky 2016

MZe, do 30.11.2016

Ministerstvo zemědělství – Podpora opatření na malých vodních tocích a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí – II. výzva

Termín: do 30.11.2016

Oprávnění žadatelé:

  • obec

  • svazek obcí

Podporované aktivity:

  • rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních vodohospodářských fukncí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů apod.

  • Výstavba a obnova nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží v případě, že rybník, či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.

Pozn.: Nerybochovným rybníkem pro potřeby tohoto programu je rybník s extenzivním chovem ryb, který není provozován za účelem podnikání.


Výše podpory:

a) Rekonstrukce, obnova a odbahnění:

  • maximálně do výše 80% z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, maximálně do výše 2 mil. Kč na akci a zároveň maximálně do výše 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů (odvoz a zapravení sedimentu, skládkování atd.) v případě odbahňování

b) Výstavba

  • maximálně do výše 80% z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, maximálně do výše 4 mil. Kč/ha za každý započatý hektar a současně maximálně do výše 10 mil. Kč na celou akci


Další informace o programu: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/
 

Datum vložení: 26. 10. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2016 0:00
Autor: Správce Webu

Pro obce

Univerzální překladač

Překlad (translations)

XIII. HRY MIKROREGIONU ZÁHORAN

Rakov 2015

 

Videokronika mikroregionu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie