Menu
Mikroregion Záhoran
Mikroregion Záhoran

Výzva - MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017

Výzva - MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017

MMR, do 30.12.2016

Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR 2017

Vyhlašovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Termín: 18.10.2016 – 30.12.2016 do 12,00

 

Celkem je vypsáno 5 níže uvedených dotačních titulů, žadatel o dotaci může podat jednu žádost do každého dotačního titulu.

 

Dotační titul 1: týká se pouze vítězů Vesnice roku

 

Dotační titul 2: Podpora zapojení generací do komunitního života v obci

 

Oprávnění žadatelé: obce do 3 000 obyvatel

svazky obcí

 

DT 2.A – Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími generací různých věkových skupin, na jejichž výběru a přípravě, případně pak také realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené na:

 • úpravu veřejných prostranství

 • obnovu a zřizování veřejné zeleně

 • rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.)

Místo pasivního odpočinku je zpevněná plocha vybudovaná za účelem posezení a relaxace v krajině/přírodě. Místo pasivního odpočinku musí být vždy veřejně přístupné a nesmí být zpoplatněno. Sooučástí místa pasivního odpočinku může být např. lavička/y, stůl/stoly, stojan/y na kola, odpoadkový/é koš/e, přístřešek nebo závětří se střechou apod.

Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup drobného vybavení (např. stolní hry, míče, švihadla apod.).


DT 2.B – Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími dětem a mládeži, kterou jsou zaměřené na:

 • interiérové rekonstrukce místností za účelem využití převážně pro spolkovou, společenskou a sportovní činnost (rekonstrukce – podlahy, stěny, stropy, voda, topení, elektroinstalace, výměna oken, dveří apod.)

Dotace nebude poskytována na obnovu a údržbu učeben v základních a mateřských školách. Dotace nebude poskytována na obnovu a údržbu učeben určených pro školní družinu.

Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup vybavení (např. nábytek, koberce, nástěnné hodiny, kuchyňské nádobí včetně drobných spotřebičů apod.)


Výše příspěvku:

Minimální částka: 50.000,- Kč

Maximální částka: 400.000,- Kč

Procentní sazba: maximálně do 70 % celkových způsobilých výdajů projektu

 

Dotační titul 3: Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji


Oprávnění žadatelé: obce do 3 000 obyvatel

svazky obcí

 

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:

· prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,

· výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,

· podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova.


Výše příspěvku:

Maximální částka: 200.000,- Kč

Procentní sazba: maximálně do 70 % celkových způsobilých výdajů projektu

 

Dotační titul 4: Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

 

Oprávnění žadatelé: obce do 3 000 obyvatel

svazky obcí

 

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturním památkou a jsou v majetku obce.

Jedná se zejména o obnovu staveb jako:

· kaple, kaplička,

· socha,

· boží muka, kříž,

· úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb (max. do 5m od stavby, která je předmětem žádosti)


Předmětem žádosti o dotaci může být jedna a více drobných sakrálních staveb.

Dotace nebude poskytována na fotodokumentaci, restaurátorskou zprávu apod.


Výše příspěvku:

Minimální částka: 40.000,- Kč

Maximální částka: 300.000,- Kč

Procentní sazba: maximálně do 70 % celkových způsobilých výdajů projektu

 

Dotační titul 5: Podpora obnovy místních komunikací

 

Oprávnění žadatelé: obce do 3 000 obyvatel

 

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na zaměřené na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních komunikací a jejich součásti dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přidatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,

 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy)

 • jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci

 • dále pokud jsou součástí obnovy dané místní komunikace:

- kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace,

- galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, propustky

 

Dotace je poskytována pouze na jednu místní komunikaci obce (podle evidence v pasportu komunikací).

 

Dotace není poskytována na 

 • výstavbu nových místních komunikací

 • opravu, rekonstrukci, údržbu či výstavbu účelových komunikací a chodníků

 • inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení

 • veřejné osvětlení, reklamní zařízení a reklamní poutače


Výše příspěvku:

Minimální částka: 100.000,- Kč

Maximální částka: 1 mil. Kč

Procentní sazba: maximálně do 50 % celkových způsobilých výdajů projektu

 

logo

Datum vložení: 19. 10. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 10. 2016 0:00
Autor: Správce Webu

Pro obce

Univerzální překladač

Překlad (translations)

XIII. HRY MIKROREGIONU ZÁHORAN

Rakov 2015

 

Videokronika mikroregionu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie